Vallavolikogu komisjonid

REVISJONIKOMISJON

Tegevusvaldkonnad: vallavalitsuse, vallavalitsuse hallatavate asutuste, valla valitseva mõju all olevate äriühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse kontroll ja hindamine ning valla vara kasutamise sihipärasuse kontroll; vallaeelarve täitmise kontroll ja hindamine.
Esimees: Anne Kuusk
Liikmed: Mihhail Jallajas, Peedo Kessel, Indrek Loit, Jaanus Teder, Jaak Vackermann

EELARVE- JA ARENGUKOMISJON

Tegevusvaldkonnad: vallaeelarve, ettevõtluse, planeerimise, maakorralduse, elamumajanduse, kommunaalmajanduse, mittetulundustegevuse toetamise küsimused.
Esimees: Mihhail Jallajas
Liikmed: Raigo Piilberg, Ragnar Põllukivi, Jaanus Teder, Jaak Vackermann

HARIDUSKOMISJON

Tegevusvaldkonnad: hariduse arengu, lastekaitse ja noorsootöö korraldamise küsimused.
Esimees: Annely Ajaots
Liikmed: Angela Aljas, Helge Ehrpais, Day-Lee Holm, Maie Joaveski, Natali Käsk, Kädly Künnap, Tõnu Sal-Saller, Kaie Saar, Kristi Värv, Katrin Õisma

SOTSIAALKOMISJON

Tegevusvaldkonnad: sotsiaalhoolekande ja tervise edendamise küsimused.
Esimees: Evi Vendla
Liikmed: Ene Arro, Mihhail Jallajas, Vaike Karbus, Selma Leetmaa, Anu Parts, Terje Rand, Kaie Saar, Marje Suharov, Rita Säde
 

HEAKORRAKOMISJON

Tegevusvaldkonnad: haljastuse ja heakorra, teehoiu, tänavavalgustuse, keskkonnakaitse, jäätmehoolduse, korrakaitse küsimused.
Esimees: Teet Lehtme
Liikmed: Jaanus Ajaots, Maire Kessel, Villu Õun, Toivo Väli, Anu Parts, Virgo Virroja, Vallo Sassi

 

SPORDIKOMISJON

Tegevusvaldkond: spordi korraldamise küsimused.
Esimees: 
Liikmed: Gerly Ragilo, Helis Lall, Maarja Vinkel, Joel Joa, Ants Kiisa, Aleksei Konstantinov