Teated

Saue valla valimiskomisjon alustab hääletamissedelite ülelugemist 16. oktoobril kell 10.00 Saue linnavalitsuse hoones volikogu saalis (III korrus).
 

Üldinfo

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017. a.

Valimisi puudutav informatsioon ja juhendmaterjalid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt www.valimised.ee.

Saue valla valimiskomisjon

Komisjoni koosseis:

esimees Mare Rabi, aseesimees Marju Põllu, liikmed Siivi Holmberg, Caroli Kruus, Kelli Kõluvere, Aino Must ja Tiia Pärniste; asendusliikmed Andres Pitk ja Raivo Tammert

Komisjoni asukoht: Tule tn 7, Saue linn

Kontaktid: e-posti aadress valimised@saue.ee, telefon +372 553 3231 (esimees)   

Tööaeg:

Ajavahemikus 16. augustist kuni 13. septembrini töötab komisjon:

- esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kella 9.00–11.00

- teisipäeviti ja neljapäeviti kella 15.00–17.00, 5. ja 7. septembril kella 15.00–18.00.

Kandidaatide registreerimiseks vajalike toimingute ja otsuste tegemiseks koguneb valimiskomisjon reedel, 8. septembril 2017 kell 11.00.         

Valimiskomisjoni otsused ja protokollid:

- koosolekute protokollid on leitavad siin.

- otsused on leitavad siin.

Valimisjaoskonnad

Saue valla volikogu valimisteks on Saue valla, Saue linna, Kernu valla ja Nissi valla haldusterritooriumil moodustatud 10 valimisjaoskonda.

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 – Jõe tee 2, Hüüru küla, Saue vald, Harju maakond;
2) valimisjaoskond nr 2 – Veskitammi tn 8, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond;
3) valimisjaoskond nr 3 – Tuleviku tn 3, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond;
4) valimisjaoskond nr 4 – valimispäeval Nurmesalu tn 9, Saue linn, Harju maakond; eelhääletamise päevadel Kütise tn 4, Saue linn, Harju maakond;
5) valimisjaoskond nr 5 – Kasesalu tn 16, Ääsmäe küla, Saue vald, Harju maakond;
6) valimisjaoskond nr 6 – Riisipere tee 6, Haiba küla, Kernu vald, Harju maakond;
7) valimisjaoskond nr 7 – Ruila kool, Ruila küla, Kernu vald, Harju maakond;
8) valimisjaoskond nr 8 – Seltsimaja, Kaasiku küla, Kernu vald, Harju maakond;
9) valimisjaoskond nr 9 – Nissi tee 53c, Riisipere alevik, Nissi vald, Harju maakond;
10) valimisjaoskond nr 10 – Lehetu tee 12, Turba alevik, Nissi vald, Harju maakond.

 

Jaoskonnakomisjoni esimehe, liikmed (vähemalt 4) ja asendusliikmed (vähemalt 2) nimetab valla valimiskomisjon hiljemalt 25.09.2017.

Valimistel osalev erakond või valimisliit võib esitada valla  valimiskomisjoni esimehele ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi iga valimisjaoskonna kohta hiljemalt 05.09.2017.