PPA Põhja prefektuuri Lääne-Harju konstaablijaoskond

Vastuvõtt toimub paaritute nädalate kolmapäevadel 10.00 -12.00.

Piirkonnapolitseinik

Taavo Soodla                                      612 4515 (Keilas)      

taavo.soodla@politsei.ee                  608 7260

Piirkonnapolitseinik

Annika Koppel                                 612 4512 (Keilas)      

annika.koppel@politsei.ee              608 7260

Noorsoopolitseinik

Katri Bergmann                               612 4516 (Keilas)

katri.bergmann@politsei.ee            608 7260

 

Piirkonnavanem

Mart Meriküll           mart.merikyll@politsei.ee      612 4501

Vastuvõtt kolmapäeviti 13.00-15.00 aadressil Keskväljak 8a, Keila.

 

Lähim konstaablijaoskond: Keskväljak 8a, Keila, telefon 612 4510

Hädaabinumber (politsei, kiirabi, päästjad) 112

Kliendiinfo telefon: 612 3000 (E-R 08:00-18:00)

www.politsei.ee

 

 

Metsanduse spetsialist Marje Suharov

Keskkonnaamet

Telefon: 5019255, e-post: marje.suharov@keskkonnaamet.ee

Vastuvõtuaeg: 

Neljapäeviti 14.00 - 16.00

Telefon 608 7148

 

Volitatud veterinaararst Vladimir Harkovski

Veterinaar- ja Toiduamet 

vladimir.harkovski@gmail.com           

Telefon 51 36 896