Ametlikud teated

« Tagasi

Saue valla valimistulemused

16. oktoobril 2017 tegi Saue valla valimiskomisjon   jaoskonnakomisjonidelt laekunud protokollide alusel ning elektrooniliselt hääletanud valijate hääletamistulemuste alusel kindlaks valijate nimekirjadesse kantud valijate arvu, hääletamissedeli saanud valijate arvu, hääletamisest osavõtnud valijate arvu, kehtetute hääletamissedelite arvu ning kandidaatidele, erakondadele ja valimisliitudele antud häälte arvu. Saadud tulemust kontrolliti hääletamissedelite ülelugemise teel.

Valimiskomisjon kinnitas hääletamistulemuste protokolli ning valimistulemuste protokolli.

Kui valimiskomisjoni otsuste või toimingute kohta kaebusi ei esitata, koguneb Saue valla valimiskomisjon volikogu liikmete, asendusliikmete ja lisamandaatide registreerimiseks 23. oktoobril 2017. a kell 11.00.


Uudised ja teated

Lisainfo seoses laupäeval 11. novembril toimuva ohtlike jäätmete veoringiga.

09.11.2017

Osades peatuskohtades saab ära anda ka eterniiti, peatuskohad lisatud allpool: ETERNIIDI RINGI PEATUSKOHAD Riisipere alevik, Jaama tee ring 10.00 kuni 10.30 Riisipere alevik, turuplats poe vastas, Metsa ja Nissi tee ristumiskoht 11.00-11.30 Nurme küla, Saidafarmi laut kell 11.40 Turba turupla...  Loe edasi »

Kasulik