Ametlikud teated

« Tagasi

Nissi Vallavolikogu 9. mai 2017 istungi päevakord

Nissi Vallavolikogu istung toimub 9. mail 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas.

P ä e v a k o r d :

1.      Nissi Vallavalitsuse liikmete arvu, valitsuse struktuuri ja valitsuse liikmete kinnitamine

2.      Revisjonikomisjoni koosseisu suurendamine ja liikmete valimine

3.      Volituse andmine „Nissi valla digipöörde tegevusplaani perioodiks 2017–2019" kinnitamiseks

4.      „Planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine vallavalitsusele ning ehitusmääruse kehtetuks tunnistamine", I lugemine

5.      Nissi valla aastapreemia määramine

 

 


   

Kasulik