Ametlikud teated

« Tagasi

Nissi Vallavolikogu 27.04.2017 istungi päevakord

Nissi Vallavolikogu istung toimub 27. aprillil 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas.

 

P ä e v a k o r d :

1. Vallavanem Peedo Kesselile umbusalduse avaldamise küsimus

1.1 Vallavanemale umbusalduse avaldamise korral hüvituse maksmine

1.2 Vallavanemale umbusalduse avaldamise korral uue vallavanema valimine või valitsuse liikme vallavanema asendajaks määramine

 


   

Kasulik