Ametlikud teated

« Tagasi

Nissi Vallavolikogu 24.08.2017 istungi päevakord

Nissi Vallavolikogu istung toimub 24. augustil 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas.

P ä e v a k o r d :

1.      Nissi Vallavalitsuse teenistujate sotsiaalsed garantiid seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisega

2.      Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule

3.      Vallavara võõrandamine

4.      Katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramine, eelnõu nr 1-2/34

5.      Katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramine, eelnõu  nr 1-2/35

6.      Nissi valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri põhimäärus, I lugemine

7.      Nissi Põhikooli arengukava kinnitamine 2017/2018–2022/2023. õppeaastateks,

 I lugemine

8.      Nissi valla 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

9.      Saue vallaga sõlmitava sihtfinantseerimislepingu objektide määramine


Uudised ja teated

Lisainfo seoses laupäeval 11. novembril toimuva ohtlike jäätmete veoringiga.

09.11.2017

Osades peatuskohtades saab ära anda ka eterniiti, peatuskohad lisatud allpool: ETERNIIDI RINGI PEATUSKOHAD Riisipere alevik, Jaama tee ring 10.00 kuni 10.30 Riisipere alevik, turuplats poe vastas, Metsa ja Nissi tee ristumiskoht 11.00-11.30 Nurme küla, Saidafarmi laut kell 11.40 Turba turupla...  Loe edasi »

Kasulik