Ametlikud teated

« Tagasi

Nissi Vallavolikogu 24.08.2017 istungi päevakord

Nissi Vallavolikogu istung toimub 24. augustil 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas.

P ä e v a k o r d :

1.      Nissi Vallavalitsuse teenistujate sotsiaalsed garantiid seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisega

2.      Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule

3.      Vallavara võõrandamine

4.      Katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramine, eelnõu nr 1-2/34

5.      Katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramine, eelnõu  nr 1-2/35

6.      Nissi valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri põhimäärus, I lugemine

7.      Nissi Põhikooli arengukava kinnitamine 2017/2018–2022/2023. õppeaastateks,

 I lugemine

8.      Nissi valla 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

9.      Saue vallaga sõlmitava sihtfinantseerimislepingu objektide määramine


Uudised ja teated

Saue valla valimiskomisjonile esitati registreerimiseks 191 kandidaati

06.09.2017

5. septembril 2017 kell 18.00 lõppes Saue valla volikogu valimisteks kandidaatide registreerimiseks esitamine. Oma kandidaadid seadsid üles viis erakonda ja kaks valimisliitu, kandideerida soovib ka üks üksikkandidaat. Erakondade ja valimisliitude kandidaatide arv: Eesti Keskerakond - 28 Eesti ...  Loe edasi »

Kasulik