Ametlikud teated

« Tagasi

Nissi Vallavolikogu 19.04.2017 istungi päevakord

Nissi Vallavolikogu istung toimub 19. aprillil 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas.

P ä e v a k o r d :

1.      Nissi Vallavolikogu 20. märtsi 2014 määruse nr 1 „Toetuste kord" ja 24. märtsi 2016 määruse nr 5 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine, II lugemine

2.      Saue valla põhimäärus, II lugemine

3.      Arvamus OÜ SOKKEL HOLDING geoloogilise uuringu loa taotlusele ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõule

4.      Seisukoht Uue-Vahemetsa elamumaa kohta

5.      Nissi vallale kuuluva maa isikliku kasutusõigusega koormamine

6.      Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine

7.      Eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu muutmine

8.      Jaak Vackermanni avaldus hariduskomisjoni koosseisu kuulumiseks


Vabas vormis kirjalikke taotlusi aastapreemia kandidaatide esitamiseks ootab vallakantselei  hiljemalt 25. aprillil

Edasi >>

   

Uudised ja teated

Parima kvaliteediga internetiühendus jõuab igasse koju ja kontorisse

17.04.2017

Harjumaal algas valdade ja linnade ülene koostöö, et elanikud ja ettevõtted saaksid endale koju ja kontorisse kaasaegse lairibaühenduse. Kõikidele soovijatele ehitatakse majja valguskaabel, mis võimaldab kiiret ja kvaliteetset internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid ning mitmeid tei...  Loe edasi »

Kasulik