Ametlikud teated

« Tagasi

Nissi Vallavolikogu 19.04.2017 istungi päevakord

Nissi Vallavolikogu istung toimub 19. aprillil 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas.

P ä e v a k o r d :

1.      Nissi Vallavolikogu 20. märtsi 2014 määruse nr 1 „Toetuste kord" ja 24. märtsi 2016 määruse nr 5 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine, II lugemine

2.      Saue valla põhimäärus, II lugemine

3.      Arvamus OÜ SOKKEL HOLDING geoloogilise uuringu loa taotlusele ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõule

4.      Seisukoht Uue-Vahemetsa elamumaa kohta

5.      Nissi vallale kuuluva maa isikliku kasutusõigusega koormamine

6.      Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine

7.      Eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu muutmine

8.      Jaak Vackermanni avaldus hariduskomisjoni koosseisu kuulumiseks


Uudised ja teated

DigiMaa internetiühenduse sooviavalduste esitamise tähtaeg on 31. august!

08.08.2017

Kõik, kes tahavad kasutada soodsat võimalust saada majja valguskaabliga internetiühendus, peavad nüüd kiirustama – sooviavaldusi saab esitada veel loetud päevad! Harjumaa omavalitsuste algatatud DigiMaa alustab lähiajal võrkude planeerimisega. Võrkude planeerimise tulemusena saadakse teada, kui p...  Loe edasi »

Kasulik