Ametlikud teated

« Tagasi

Nissi Vallavolikogu 19.04.2017 istungi päevakord

Nissi Vallavolikogu istung toimub 19. aprillil 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas.

P ä e v a k o r d :

1.      Nissi Vallavolikogu 20. märtsi 2014 määruse nr 1 „Toetuste kord" ja 24. märtsi 2016 määruse nr 5 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine, II lugemine

2.      Saue valla põhimäärus, II lugemine

3.      Arvamus OÜ SOKKEL HOLDING geoloogilise uuringu loa taotlusele ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõule

4.      Seisukoht Uue-Vahemetsa elamumaa kohta

5.      Nissi vallale kuuluva maa isikliku kasutusõigusega koormamine

6.      Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine

7.      Eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu muutmine

8.      Jaak Vackermanni avaldus hariduskomisjoni koosseisu kuulumiseks


Uudised ja teated

Eakate jõululõuna bussi sõidugraafik

05.12.2017

Eakate jõululõuna toimub 10.12.2017 Riisipere kultuurimajas algusega kell 14.00. BUSSI SÕIDUGRAAFIK: 13.20 Antsuküla 13:22 Ellamaa mägi 13:30 Turba poe bussipeatus (suunaga Lehetu poole) 13:35 Lehetu 13:30 Tabara 13:40 Riisipere BUSS TAGASI KELL 18.00  Loe edasi »

Kasulik