Ametlikud teated

« Tagasi

Nissi Vallavolikogu 19.04.2017 istungi päevakord

Nissi Vallavolikogu istung toimub 19. aprillil 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas.

P ä e v a k o r d :

1.      Nissi Vallavolikogu 20. märtsi 2014 määruse nr 1 „Toetuste kord" ja 24. märtsi 2016 määruse nr 5 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine, II lugemine

2.      Saue valla põhimäärus, II lugemine

3.      Arvamus OÜ SOKKEL HOLDING geoloogilise uuringu loa taotlusele ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõule

4.      Seisukoht Uue-Vahemetsa elamumaa kohta

5.      Nissi vallale kuuluva maa isikliku kasutusõigusega koormamine

6.      Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine

7.      Eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu muutmine

8.      Jaak Vackermanni avaldus hariduskomisjoni koosseisu kuulumiseks


Uudised ja teated

Nissi Vallavolikogu 15.06.2017 istungil otsustatust

16.06.2017

Kinnitati Nissi valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne. Nimetati Nissi Vallavalitsuse esindajaks Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäeva koosseisu Ermil Miggur ja tema asendajaks Raigo Piilberg. Nimetati Nissi Vallavalitsuse esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse ...  Loe edasi »

Kasulik