Ametlikud teated

« Tagasi

Nissi Vallavolikogu 12.10.2017 istungi päevakord

Nissi Vallavolikogu istung toimub 12. oktoobril 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas.

P ä e v a k o r d :

1.      Erakorralise toetuse maksmine

2.      Nissi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025 muutmine Vilumäe küla osas, II lugemine

3.      Nissi vallale kuuluva maa isikliku kasutusõigusega koormamine

4.      Kinnisasja võõrandamine

5.      Vanapargi võõrandamisest

 


Uudised ja teated

Nissi Vallavolikogu 12.10.2017 istungil otsustatust

13.10.2017

Otsustati maksta erakorralist toetust ühele abiavajavale isikule 800 eurot. Teisel lugemisel oli Nissi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025 muutmine Vilumäe küla osas. Otsustati koormata Nissi vallale kuuluv Selgküla tee L1 kinnistu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi...  Loe edasi »

Kasulik