Ametlikud teated

« Tagasi

NISSI VALLA KAUNIS KODU 2017

Traditsiooniliselt märgitakse Jaanipäeval ära  Nissi valla kaunimad kodud. Kaunimate kodude  omanikke autasustatakse valla tänukirja ja  valla lipu värvides mastivimpliga.

Lisaks kaunitele kodudele soovivad vallavolikogu ja vallavalitsus ära märkida ühe ilusa ja enim silmarõõmu pakkuva ettevõtte.

Ootame ettepanekuid Nissi valla kaunite kodude ja ettevõtete autasustamiseks valla tänukirjaga hiljemalt  2. juunil vallavalitsuse e-posti aadressile nissi@nissi.ee  või paberkandjal vallakantseleisse.


   

Kasulik