Ametlikud teated

« Tagasi

AS Eesti Raudtee Riisipere -Turba raudtee keskkonnamõjude hindamise programmi eelnõu avalikustamine

Tehnilise Järelevalve Amet algatas 15.09.2017 otsusega nr 1-10/17-327 KeHJS § 6 lõike 1 punkti 14 alusel Riisipere-Turba raudteeliini keskkonnamõju hindamise menetluse.
Taotluse kohaselt soovitakse ehitada uut raudteeliini Riisipere ja Turba vahel. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning koos ehitusprojektiga koostatakse ka geodeetiliste ja geoloogiliste uuringute ning maaparandusprojekt.

KMH osapooled:
Arendaja(d) on aktsiaselts Eesti Raudtee (registrikood: 11575838) (aadress aadress Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 15073, kontaktisik Kai Peet, e-post Kai.Peet@evr.ee, telefon 6158663)
Otsustaja on Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Kristina Fuks-Kuus, e-post kristina.fuks-kuus@tja.ee, telefon 6672063)
KMH konsultant on  Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (registrikood: 10705517) kontaktisik Katrin Väljataga, katrinv@environment.ee, telefon 6117692

KMH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 29. novembrist kuni 18. detsembrini 2017 elektrooniliselt TJA (https://www.tja.ee/et/keskkonnamoju-hindamise-teated ) ja Saue valla (http://nissi.kovtp.ee/uldinfo ) kodulehel ning paberkandjal TJA-s (asukoht Sõle 23a Tallinn 10614) ja Nissi Vallavalitsuses (asukoht Nissi tee 53c, Riisipere, 76202, Harju maakond, tel: 6087231)

KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 18. detsembriks 2017: Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post: info@tja.ee

KMH programmi avalik arutelu toimub 13. detsembril 2017 Turba kultuurimaja saalis kell 15.00 - 18.00 (asukoht Lehetu tee 12, Turba alevik, Saue vald, Harjumaa 76202).
21. detsembril 2017 aktsiaselts Eesti Raudtee 7.korruse suures saalis kell 15.00-18.00 (asukoht Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn).

Teadaanne Ametlikes Teadaannetes: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1225615

 


Uudised ja teated

Eakate jõululõuna bussi sõidugraafik

05.12.2017

Eakate jõululõuna toimub 10.12.2017 Riisipere kultuurimajas algusega kell 14.00. BUSSI SÕIDUGRAAFIK: 13.20 Antsuküla 13:22 Ellamaa mägi 13:30 Turba poe bussipeatus (suunaga Lehetu poole) 13:35 Lehetu 13:30 Tabara 13:40 Riisipere BUSS TAGASI KELL 18.00  Loe edasi »

Kasulik