Ametlikud teated

« Tagasi

20. aprillil on vallamaja suletud

20. aprillil on vallamaja suletud seoses teenistujate osalemisega  ühinemise infoseminaril.

Toimetulekutoetused makstakse välja 19.aprillil alates kella 10.00.

 


Uudised ja teated

Nissi Vallavolikogu 12.10.2017 istungil otsustatust

13.10.2017

Otsustati maksta erakorralist toetust ühele abiavajavale isikule 800 eurot. Teisel lugemisel oli Nissi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025 muutmine Vilumäe küla osas. Otsustati koormata Nissi vallale kuuluv Selgküla tee L1 kinnistu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi...  Loe edasi »

Kasulik