Uudised ja teated

24. märtsil 2017 jõustuvad Nissi Vallavolikogu 03.05.2005 määruse nr 11 „Nissi valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste taotlemise ja andmise kord“ muudatused

23.03.2017

Muudetud on tegevustoetuse taotlemise tähtaega – senise 15. novembri asemel tuleb taotlus esitada 15. oktoobriks. Seoses vallavolikogu kultuurikomisjoni tegevuse lõpetamisega muutub ühekordsete taotluste läbivaatamise kord – toetuse andmise, suuruse ja saamise tingimused määrab vallavalitsus.  Loe edasi »

Kasulik