Uudised ja teated

09.08.2016 Rehemäe küla elanikud pooldavad enamuses liitumist Lääne-Nigula vallaga

Rehemäe küla elanike arvamuse väljaselgitamiseks Rehemäe küla Nissi valla koosseisust Lääne maakonna Lääne-Nigula valla koosseisu arvamise kohta korraldati posti teel küsitlus. Küsitlus viidi läbi 25. juulist kuni 8. augustini 2016. a. Küsitlus sisaldas kahte hääletusalternatiivi: 1) TOETAN Rehe...  Loe edasi »

03.08.2016 Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ kehtestamine
08.07.2016 Taksoveoloa taotlemine
04.07.2016 Riisipere Raamatukogu on 1. augustini puhkuseks suletud
04.07.2016 Jäätmevedu Kose, Anija, Kernu ning Nissi vallas
01.07.2016 Harju Maavalitsus teatab Harju maakonnaplaneeringu 2030+ ja kekskonnamõju strateegilise hindamise (KHS) aruande avalikustamisest

 

Kasulik

 

 

Reklaam