Nissi vald (kuni 24.10.2017)

Rahvaarv: 2809 (01.10.2017)
Pindala: 253,1 km²
Koole: 2
Lasteaedu: 2

Nissi vald paikneb Harju maakonna edelaosas, piirnedes põhjas Padise ja Vasalemma valdadega, lõunas Rapla maakonnaga, idas Kernu vallaga ja läänes Lääne maakonnaga. Nissi vallas asuvad Turba ja Riisipere alevikud, kus elab 2/3 valla elanikest, ja 16 küla, milledest rahvarohkemad on Lehetu, Ellamaa ja Munalaskme külad. 65–70% tööealistest elanikest töötab väljaspool valda, peamiselt Keilas ja Tallinnas.

Nissi vallamaja asub Riisipere alevikus. Kaugus Tallinnast on 45 km, Haapsalust 50 km, Märjamaalt 30 km, Raplast 40 km. Valla pindalast on ca 50% Metsamaa. Põllumaana on kasutuses ca 4000 ha.

Valda läbivad kaks olulist magistraali: Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla maantee ja Tallinn – Riisipere elektriraudtee.
Ida – lääne suunal läbib valda Paldiski sadamat Via Balticaga ühendav Vasalemma – Riisipere – Varbola tee.

 

 

Keskkond

1. Mets
Metsamaid on Nissi vallas ca 50%. Riigimetsi on 8700 ha, sh õigusjärgseid ca 4600 ha.

2. Põllumaa
Endiste Riisipere ja Saida sovhooside haritava maa suurus oli kokku ca 6000 ha.
Põllumajandusreformi järgselt vähenes tunduvalt haritava maa kasutamine, praeguseks on sööti jäänud ca 1500 ha vähemväärtuslikke maid.

3. Maavarad
Põhilisteks ja praktiliselt kasutatavateks maavaraliikideks on turvas ja täitekruus.

Turba perspektiivsed varud on ca 17,7 milj tonni. Praegu toodetakse turvast Ellamaa raba Sooniste ja Riisipere freesiväljadel, tööstuslikud varud 7,1 milj tonni.

Kruusa kaevandatakse Kalda karjääris, varude poolest on mahukamad Mustu ja Kalda maardlad, kokku ulatuvad kruusa varud Nissi vallas üle 100 tuh m3.

Lubjakivi tootmist vallas ei toimu, kuigi perspektiivsed varud on ca 35 milj m3.

Järvekriit esineb ainult Valgejärves. Mergel on pehme, valget värvi, paksus järve keskosas kuni 3 m. Sobib sööda- ja koolikriidi valmistamiseks.

Sügavuses 60-100 m asuvad diaktüoneemakildad. Kivim koosneb 10-20% orgaanilisest ja 70-80 % anorgaanilisest ainest, praktiline kasutamine pole võimalik.

4. Põhjavesi
Põhjaveevarusid on arvestatud 1000 m3/d, sellest Cm-V P kategooria varu on 200 m3/d, O-Cm P kategooria varu 800 m3/d kogu valla territooriumil. Tehtud veeanalüüsidest selgub, et probleemiks on väävelvesiniku ja boori ülemäärane sisaldus.
Nissi vallas on levinud karsti alad, seetõttu on põhjavesi nõrgalt kaitstud inimtegevusest tuleneva reostuse eest .Problemaatilised olukorrad on seoses puhastusseadmetega. Nissi vald asub Kasari, Kloostri ja Vasalemma jõgede valgalas ja võib ohustada nende jõgede veestikke.

 

 

 

Ajalugu

 

Nissi nime on esmakordselt mainitud Taani ja Rootsi preestrite ristimisretkede kroonikaraamatutes aastaist 1219-1220. 1241. a on mõningate Nissi alade haldaja olnud Mattis Risbiti nimeline läänimees. Tema nimest tuleneb nimekuju Risenberg, eesti keeles Riisepere ehk Riisipere. Sellenimelist rüütlimõisa mainitakse juba 14. sajandil Eesti vanemate ja jõukamate mõisate hulgas. 16. saj alguses olid Nissi alad Hertele-nimelise kirikukihelkonna keskuseks, kuid sajandi lõpuks Nissi kihelkond ajutiselt kaotati. Taasiseseisvumine kirikukihelkonnana toimus 1645. aastal.

Valla ajaloo aluseks võib pidada Riisipere rüütlimõisa alluvusse kuuluvat talupoegade kogukonda, mis sai valitsusliku sõltumatuse 1866. aastal Baltimaades kehtestatud vallaseaduse põhjal. Nissi vald sündis 1938/39. aastal toimunud vallauuendusega, mil liitusid Riisipere ja Laitse vallad. Nõukogude võimu ajal nimetati Nissi vald ümber Nissi Küla RSN Täitevkomiteeks. Nissi vald sai omavalitsusliku staatuse tagasi 21. mail 1992.

 

 

 

Nissi vallavanemad alates 21.05.1992: 

Krista Assi (varem külanõukogu esimees, 21.05.1992 – 15.12.1992)
Enn Karu (16.12.1992 – 10.11.1993)
Jüri Legonkov (10.11.1993 – 25.03.1999)
Raigo Piilberg (08.04.1999 – 09.12.1999)
Peedo Kessel (10.12.1999 – 15.12.2005)
Heiki Pajur (15.12.2005 - 12.11.2009)
Peedo Kessel (13.11.2009 – 27.04.2017)

Ermil Miggur (28.04.2017 - )


 

 

Nissi Vallavolikogu koosseisud: 

21.05.1992 – 17.10.1993 
Volikogu esimees Krista Assi, aseesimees Ivar Mängli

Tiiu Aro
Krista Assi
Toomas Ehrpais
Tõnu Ermas
Viktor Juhanson
Jaan Kruusel
Ivar Mängli
Leili Orumäe
Ants Pootsmaa
Andres Sikka
Oole Sulepi
Jaan Urgas
Albert Vinni

 

17.10.1993 – 20.10.1996
esimees Jaan Kruusel, aseesimees Toomas Ehrpais

Rain Ajaots
Olav Anton
Ene Arro
Toomas Ehrpais
Vello Enniste
Väino Heinsaar
Viktor Juhanson
Vaike Karbus
Jaan Kruusel
Andres Pajula
Ants Pootsmaa
Uno Sassi
Urmas Sepp
Evi Vendla
Juhan Võrk


20.10.1996 – 20.10.1999
esimees Andres Pajula, aseesimees Allan Tamm

Rain Ajaots
Ene Arro
Väino Heinsaar
Toivo Jõulu
Vaike Karbus
Peedo Kessel
Selma Leetmaa
Ene-Tiiu Mangusson
Andres Pajula
Väino Parts
Ants Pootsmaa
Rein Säälik
Allan Tamm
Maie Vaher
Evi Vendla


20.10.1999 – 26.10.2002
esimees Juhan Särgava, aseesimees Vaido Holm

Jaanus Ajaots
Toomas Ehrpais, alates 13.08.2002 tema asemel asendusliige Juta Teras
Väino Heinsaar
Vaido Holm
Viktor Juhanson
Toivo Jõulu
Anne Kuusk
Heiki Pajur, alates 03.04.2002 tema asemel asendusliige Väino Parts
Tiina Rannakivi
Dea Rüüberg
Urmas Sepp
Juhan Särgava
Eda Tunnel
Evi Vendla
Albert Vinni

 

 

26.10.2002 – 25.10.2005
esimees Juhan Särgava, aseesimees Evi Vendla

Jaanus Ajaots 
Ene Arro 
Taavi Ehrpais 
Väino Heinsaar
Vaido Holm 
Viktor Juhanson
Peedo Kessel, alates 11.02.2002 tema asemel asendusliige Joel Joa 
Jüri Legonkov, alates 21.01.2004 tema asemel asendusliige Ergo Paimla 
Raigo Piilberg 
Urmas Sepp, alates 06.07.2005 tema asemel asendusliige Selma Leetmaa
Marje Suharov
Juhan Särgava 
Jaanus Teder 
Evi Vendla
Albert Vinni

 

 

26.10.2005 – 23.10.2009
esimees Juhan Särgava, aseesimees Väino Heinsaar

Annely Ajaots 
Taavi Ehrpais
Väino Heinsaar
Vaido Holm, alates 08.11.2005 tema asemel asendusliige Joel Joa
Viktor Juhanson
Toivo Jõulu
Peedo Kessel
Anne Kuusk
Tanel Mangusson
Uno Sassi, alates 20.12.2005 tema asemel asendusliige Dea Rüüberg 
Urmas Sepp   
Juhan Särgava 
Jaanus Teder 
Evi Vendla
Albert Vinni

 

 

24.10.2009 - 26.10.2013

 

Esimees Annely Ajaots Okt 2009 - …
Aseesimees Kaido Katalsepp Okt 2009 - …
  Anne Kuusk  Okt 2009 - …
  Teet Lehtme Okt 2009 - …
  Evi Vendla Okt 2009 - …
  Jaanus Teder Okt 2009 - …
  Väino Heinsaar Okt 2009 - …
  Peedo Kessel Okt 2009;
  Ergo Paimla Nov 2009 - …
  Indrek Loit Nov 2009 - aprill 2012; sept 2012 - ...
  Day-Lee Holm Mai 2012 - aug 2012
  Priit Laanekivi Okt 2009 - …
  Uno Sassi Okt 2009 - …
  Timo Tamm Okt 2009 - märts 2012
  Jüri Legonkov   Aprill 2012 - …
  Lilian Saage Okt-nov 2009; sept 2012 - …
  Kuldar Kutti Nov 2009 - apr 2012
  Anneli Sepp Mai 2012 - aug 2012
  Juhan Särgava Okt-nov 2009;
  Urmas Sepp Nov 2009 - …
  Viktor Juhanson Okt-nov 2009;
  Heiki Pajur Nov 2009 - …