Tööpakkumised

Nissi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Turba Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Kandidaadile esitatavad nõuded:

·         magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid

·         vastutustunne, korrektsus, täpsus

·         koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus

·         õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus

Konkursil osalemiseks palume esitada:

·         allkirjastatud avaldus

·         elulookirjeldus

·         ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

·         tegevuskava kooli juhina

·         muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks

Dokumendid palume esitada hiljemalt 12. mail 2017. a Nissi Vallavalitsusele e-posti aadressil nissi@nissi.ee või vallakantseleisse aadressil Nissi tee 53c, Riisipere alevik, 76202 Harju maakond.

Nissi Valla Kultuurikeskus pakub tööd noorsootöötajale

Nissi Vallavalitsus pakub tööd sotsiaaltöö spetsialistile (ajutiselt äraoleva töötaja asendamine)

Nissi Põhikool pakub tööd õpetajatele