Ametnike haridus ja eriala

Mare Rabi – esimese astme kõrgharidus, halduskorraldus

Heli Puusepp – keskharidus

Reet Sandvik – teise astme kõrgharidus, ärijuhtimine

Raivo Tammert – keskharidus

Kalju Kallaste – keskeriharidus, ehitustehnik

Triin Taal - keskharidus 

Riina Haljasoks - teise astme kõrgharidus, riigiteadused

Loona-Liis Mardim - teise astme kõrgharidus, rahvusvahelised suhted

Katrin Kask - esimese astme kõrgharidus, keskkonnakorraldus

Irina Aboltõn - keskeriharidus, hooldustöötaja