Sotsiaalkorteri taotlemine

Sotsiaalkorter antakse isikule või perekonnale, kes vajab hädasti eluruumi ja ei ole ise suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama.

Sotsiaalkorteri üürile andmise otsustab vallavalitsus. 

Sotsiaaleluruumi taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku motiveeritud  avalduse.