Raba

Suuremad rabamassiivid Nissi vallas on Ellamaa-Riisipere, Sooniste ja Orkjärve rabad.

Kütteturba tootmist müügiks alustati Ellamaa ja Sooniste turbarabas 1918. aastal. Esialgu lõigati turvast käsitsi labidaga ja veeti välja vagonettidega hobuste jõul. 1922. aastast hakati kasutama masinaid, mille tulemusena kasvas aastatoodang 2600 tonnilt 1922. a 37700 tonnini 1939. aastal. Kõrgpunkti saavutas kütteturba tootmine 1952. a - 72300 tonni. 1963. a alustati kütteturba tootmise kõrval väetis- ja alusturba tootmist. 1975. a toodeti turvast kokku 107700 tonni.

Praegu toodetakse freesturvast, mis läheb põhiliselt ekspordiks.

Perspektiivseid turbavarusid on hinnatud (1992) Nissi vallas ca 15 miljoni tonnini, praegu kasutusel olevad freesväljad Ellamaa-Riisipere rabas on ammendumas.