Projekteerimistingimused

Vormikohane projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse vallavalitsusele.

Alates 1. juulist 2015. a tuleb projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõivu.

Riigilõiv 25 eurot palume tasuda Nissi Vallavalitsuse arvelduskontole EE731010002018909000 (SEB Pank) või  EE762200221035027808 (Swedbank).