Aastapreemia 2016 kandidaadid

Kandidaat

Põhjendus

Esitaja

MTÜ Ellamaa Loodusselts

Kogukonna ürituste organiseerimine ja korraldamine Valgejärve matkarajal

Õppeprogrammide läbviimine Turba ja Nissi Koolides.

Ürituste läbiviimine   Nissi Valla lasteaedades.

Valminud õpetlik  lauamäng Lubja Leenu seiklused Valgejärve matkarajal.

Merike Marie Nimmerfeldt

Katrin Õisma

Väljapaistva töö eest ühisköögi loomisel

Mihhail Jallajas

Andres Rüüberg

Andres Rüüberg panustab ühiskonda oma vabast ajast, täiskohaga töö kõrvalt, andes endast rohkem kui kogukond eeldab või loodab.

Andres Rüüberg on aastaid kuulunud:

Eesti Kaitseliitu ( formeerimiskeskuses tagamismeeskona ülem); 

MTÜ Nissi Pritsumeeste Ühing (asutajaliige); Lions Club Turba (2003-2004. aastal ja 2016-2017. aastal president) ja

Eesti Politsei abipolitsei koosseisu.

Sealjuures töötades täiskohaga Tootsi Turvas AS tootmistehnika juhina.

Ranno Rüüberg

Urmas Taal

Urmas Taal panustab ühiskonda oma vabast ajast, täiskohaga töö kõrvalt, andes endast rohkem kui kogukond eeldab või loodab.

Urmas Taal on aastaid Turba alevikus haljastust korras hoidnud,sealjuurs töötades täiskohaga Turba Puukoda OÜ juhatajana.

Ranno Rüüberg

Ralf Klooster

Ralf Klooster on kolme aastakümne vältel sulgenud Riisipere mõisa uksi ja aknaid nii kutsustud kui ka kutsumata külaliste järel

Mihhail Jallajas, Arkadi Lillma, Markko Petoffer

Aare Kliss, Vambo Priisalm, Zoja Priisalm, Kaido Pajumaa, Toivo Koorep, Aigar Pärs, Valeri Pärs

Elen Turi

Elen Turi on Turba alevikuraamatukogu juhataja/töötaja ühes isikus, nagu ilmselt enamik raamatukogutöötajaid praegu maapiirkonnas. Ta teeb oma tööd südamega ja suure pühendumusega. Tänapäeval, kui lapsed on parema meelega ninapidi arvutis, leiab Elen  neid viise, kuidas lapsed ikka raamatukogus käiksid ja raamatuid loeksid. Lastele korraldatakse huvitavaid raamatulugemise võistlusi, joonistusvõistlusi. Igal aastal toimub lastele suvine raamatulugemise kampaania. Enne kooli organiseerib Elen enim raamatuid lugenud lastele vahvaid ja põnevaid väljasõite oma koduvallas.

Koolivaheaegadel leiab alati  Eleni juures raamatukogus tegevust- saab raamatuid kohapeal lugeda, sõpradega  kohtuda ja ei ole harvad need korrad, kui koos lastega lihtsalt otsustatakse torti süüa. Ikka selleks, et päev oleks tore ja lastel rõõmus meel. 

Täiskasvanud lugejad on samuti rõõmsad, et alevikus on raamatukogu koos seal töötava Eleniga.

Elen on positiivne ja aval, samas teeb oma tööd vaiksel ja tagasihoidlikul moel. Ta ei pea paljuks korraldada raamatusõpradele aruteluõhtuid, kohtumisi autoritega, viktoriine ja palju muud põnevat. Elen organiseerib raamatusõpradele ka vabaaja üritusi, mis sageli väljuvad raamatukogu ruumidest. Koos käiakse looduses, ööbitakse magamiskottides keset raba.

Leiame, et Turba alevikuraamatukogu juhataja Elen Turi on igati väärt Harjumaa Aasta  Sädeinimese tiitlit. Tänapäeva kiires maailmas, kui tehnikavidinad vägisi meie üle võimust võtavad muutuvad sellised inimesed nagu Elen järjest olulisemateks. Ikka selleks, et väikeses maakohas kultuuri hoida ja väärtustada.

Anu Parts, Triin Taal, Helen Bristol, Aita Orav, Viive Karutoom, Viivika Laak

Lii Rei (noortepreemia)

Lii on Lehetu külas elav põhikooli lõpuklassis käiv noor inimene. Lisaks õppimisele on ta alati leidnud aega, et lüüa kaasa Lehetu külakeskuse tegemistes. Lii on pärit paljulapselisest perest , tal on 7 õde-venda. Ilmselt ka seetõttu tuleb tal endast väiksemate lastega tegelemine ja nende ohjamine hästi välja.

Lehetu külakeskuses käivad kohalikud noored usinasti. Korraldatakse erinevaid üritusi, tähistatakse mitmeid rahvakalendri tähtpäevi ja riiklikke pühi. Tähtpäevade  puhul   valmistatakse  ette  alati mõni etteaste ja sageli on need Lii välja mõeldud.  Lii on meie küla Väike Päike - ruum läheb särama , kui ta tuppa astub. Talle meeldib kirjutada luuletusi ja neid esitada.

Lii õlul on toimunud ürituste kajastamine FB Lehetu küla lehel ja Nissi Valla Teatajas. Tema lood on põnevad ja sisukad.

Lii on ka Turba kooli TORE ringi liige. Ta oskab kaasa rääkida väga erinevatel elulistel teemadel. Lii hoolib väga inimestest, kes on talle lähedased ja kes on tema sõbrad. Ta on hea kuulaja.

Anu Parts, Elvi Urgas, Märt Treier

Frank Aron Ragilo (noortepreemia)

Frank Aron Ragilo on tubli jalgrattasportlane, kes on eeskujuks nii noortele kui ka täiskasvanutele Nissi vallas, Eestis ja ka Euroopas.

Frank Aroni tähtsamad saavutused Eestis 2015 .a on:

·         Viljandi linnakriteerium II koht

·         Keila kriteerium I koht

·         Ttp noortetuur II koht

·         CFC Jaan Kirsipuu noortetuur Parim Noor M12

·         Viljandi Sügiskross IIkoht

·         Elva Sügiskross I koht

·         Tallinna Meistrivõistlused Cyclocrossis I koht

Euroopas 2015.a

·         Assen Rahvusvaheline Noortetuur 11 koht

·         Berliin Noortetuur   13 koht

·         Himmerfalt Noortetuur Taani võistkondlik  II koht

·         Breda Holland Cyclocross III koht

·         Hoboken Belgia Cyclocross  Ikoht

·         Lierop Holland Cyclocross  IIIkoht

·         A.Piziks Cyclocross cup Latvia   I & II koht.

MTÜ Nissi Naisselts

 

Vabas vormis kirjalikke taotlusi aastapreemia kandidaatide esitamiseks ootab vallakantselei hiljemalt 25. aprillil

Taotluses tuleb esitada aastapreemia kandidaadiks esitamise üksikasjalik põhjendus, lisada võib fotosid ja muid selgitavaid materjale.

Aastapreemia taotlused vaatab läbi ja aastapreemiad määrab vallavolikogu maikuu istungil.

Vald tunnustab ja tänab parimaid kohaliku elu edendajaid valla aastapreemiaga alates 1997. aastast.

Aastapreemia määratakse isikule, kollektiivile või organisatsioonile silmapaistvate saavutuste või sügavamat tähendust omavate teenete eest, millega on elavdatud vallaelu ja/või toodud vallale tunnustust. Lisaks on volikogul õigus määrata aastapreemia valla noorele (kuni 26aastasele isikule) või noortekollektiivile. Igal aastal määratakse aastapreemia saajate arv ja valla noorele määratava aastapreemia saajate arv volikogu otsusega.

Vaata ka:

Nissi valla aastapreemia kandidaatide esitamise ja aastapreemia määramise kord

Nissi valla põhimäärus

Aastapreemia laureaadid

2015                                                                                                                                                                                                     

EVI VENDLA - pikaaegse kultuuri- ja seltsielu edendamise eest Nissi vallas

 

2014                                                                                                                                                                                                     

VALLO SASSI - suurepäraste sportlike saavutuste eest Eesti 2013. aasta parimale autosportlasele 4x4 off-road sõidus

 

2013                                                                                                                                                                                                     

NISSI NAISSELTS - valla seltsielu ja kogukonnatunde edendamise, noorte ja vanade moraalse ja materiaalse toetamise ning tegusate inimeste märkamise ja äramärkimise eest

ATS KIISA - noortepreemia sportlike eluviiside, tahtejõu, sihikindluse ja töökuse propageerimise eest läbi väljapaistva isikliku eeskuju 

ADEELE RASS - noortepreemia järgimist vääriva töökuse, kohusetundlikkuse ning järje- ja eesmärgikindluse eest

 

2012                                                                                                                                                                                                     

EELK NISSI MAARJA KOGUDUS - kohaliku elu edendamise ja kogukonnatunde suurendamise eest

KRISTIN SAAR - noortepreemia heale emakeele ja kirjanduse tundjale ning aktiivse ja tulemusliku osalemise eest huvitegevustes

 

2011                                                                                                                                                                                                     

MERIKE KIISEL - aastatepikkuse panuse eest seltsitegevusse ja kultuuri 

TANEL EHRPAIS - suusaraja arenduse, korrashoiu ja kogukonnale sportimisvõimaluste loomise eest

ANŽELIKA RAAGMETS – noortepreemia aktiivse Lehetu küla külaelu edendamise ja kogukonna liitmise eest

 

2008                                                                                                                                                                                                     

TIIA OJASTE– kauaaegse kohustetundliku   töö eest.

KAIE SAAR- – kontsertsarja „Nissi Suvemuusika" läbiviimise ja Nissi valla kultuurielu edendamise eest.

MARK JOA– tulemuslike saavutuste eest lauatennises ja kabes

TURBA KULTUURIMAJA TANTSURÜHM „SHALALA"– noortepreemia eeskujuliku ja tulemusliku huvitegevuse eest.

 

2007                                                                                                                                                                                                     

PIRET TAMM– aastatepikkuse kohustetundliku ja tulemusliku  töö eest Turba Gümnaasiumis

VIKTOR JUHANSON – hooliva ja inimkeskse suhtluskultuuri kandjale ning ühiskondliku tegevuse eestvedajale

TÕNU SAL-SALLER– Nissi Trollide asutajale, eestvedajale ning tulemusliku tegevuse ja sõprussidemete kandjale

KEITI ROOSIMÄGI– noortepreemia väga hea õppeedukuse ja saavutuste eest huvitegevuses

 

2006                                                                                                                                                                                                     

IVETA JÜRISSON– eriliste ja silmapaistvate saavutuste ning töö eest muusikapedagoogina.

MARJE SUHAROV– külaelu edendamise ja Valgejärve loodusõpperaja ehitamise eest

TANEL EHRPAIS-  Alema suusaraja rajamise jätkusuutlikkuse eest, millel on suur osatähtsus Nissi rahva tervisespordi arendamisel

 

2005                                                                                                                                                                                                     

KSENIJA BALTA– suurepäraste saavutuste eest kergejõustikus.

 

2004                                                                                                                                                                                                     

EVI VALDMEES– aktiivne isetegevuslane, pensionäride ühenduse „Turbasammal" kauaaegne juhataja, Nissi Valla Pensionäride Ühenduse asutajaliige, aktiivne osaleja Harjumaa pensionäride Ühenduse tööks, kohusetundlik ja lugupeetud inimene.

 

2003                                                                                                                                                                                                     

TIIA LAIDINEN– aktiivse osaluse eest Nissi valla kultuurielu edendamisel.

 

2002                                                                                                                                                                                                     

VILLU REINMANN– silmapaistvate saavutuste eest näitemängudes paljude aastate jooksul.

 

2001                                                                                                                                                                                                     

MARINA VÄSTRIK– eriliste ja silmapaistvate saavutuste eest 2001. aasta Eriolümpia  Ülemaailmsetel Taliolümpiamängudel Alaskal.

IVETA JÜRISSON– eriliste ja silmapaistvate saavutuste eest muusikaõpetajana Turba Gümnaasiumis ja mittetulundusühingus Muusikaselts Nissi Trollid.

PILLE ROOMERE– pikaajalise töö eest Riisipere Kammerkoori dirigendi ja mittetulundusühingu Muusikaselts Nissi Trollid laulustuudio õpetajana.

 

2000                                                                                                                                                                                                     

TÕNU SAL-SALLER- Nissi valla noorte seas heatasemelise muusika propageerijana, puhkpillimuusika viljelejana ning MTÜ Muusikaselts Nissi Trollid eestvedaja ja dirigendina.

INGRID-SIGNE BÄRENKLAU- aastatepikkuselt paljude meeldejäävate kultuurisündmuste eestvedajana ning publikumenu saatnud A.Adsoni näidendi „Iluduskuninganna" lavastajana

 

1999                                                                                                                                                                                                     

TURBA GÜMNAASIUMI ÕPETAJATE NAISANSAMBEL(Iveta Jürisson, Ene Juhanson, Merike Palts, Merike Tsupsman) – aastatepikkuse tulemusliku töö eest ning võistulaulmisel saavutatud tulemuste eest.

ANDRES UUTMAA– suurepärase rolli eest lastemuusikalis „Nukitsamees", silmapaistvate saavutuste eest Harju maakonna etlemiskonkurssidel ning väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest koolis.

 

1998                                                                                                                                                                                                     

ESTER LEGONKOV- Nissi Põhikooli õpilaste aktiivse juhendamise ning õpilaste poolt saavutatud sportlike tulemuste eest.

RIISIPERE KAMMERKOOR, DIRIGENT PILLE ROOMERE– tunnustamaks aastate pikkust koostööd ning võttes aluseks koori saavutatud tulemused.

NAISKOOR NELLI, DIRIGENT KAI PUUSEPP-  tunnustamaks aastate pikkust koostööd ja märkimaks koori viimaste aastate arengut.

 

1997                                                                                                                                                                                                     

TURBA KESKKOOLI ÕPETAJATE VOKAALANSAMBEL

Iveta Jürisson, Ene Juhanson, Merike Palts, Merike Tsupsman