Vabas vormis kirjalikke taotlusi aastapreemia kandidaatide esitamiseks ootab vallakantselei hiljemalt 25. aprillil

Taotluses tuleb esitada aastapreemia kandidaadiks esitamise üksikasjalik põhjendus, lisada võib fotosid ja muid selgitavaid materjale.

Aastapreemia taotlused vaatab läbi ja aastapreemiad määrab vallavolikogu maikuu istungil.

Vald tunnustab ja tänab parimaid kohaliku elu edendajaid valla aastapreemiaga alates 1997. aastast.

Aastapreemia määratakse isikule, kollektiivile või organisatsioonile silmapaistvate saavutuste või sügavamat tähendust omavate teenete eest, millega on elavdatud vallaelu ja/või toodud vallale tunnustust. Lisaks on volikogul õigus määrata aastapreemia valla noorele (kuni 26aastasele isikule) või noortekollektiivile. Igal aastal määratakse aastapreemia saajate arv ja valla noorele määratava aastapreemia saajate arv volikogu otsusega.

Vaata ka:

Nissi valla aastapreemia kandidaatide esitamise ja aastapreemia määramise kord

Nissi valla põhimäärus

Aastapreemia laureaadid

2017                                                                                                                                                                                                     

MTÜ LEHETU KÜLASELTS - külaelu järjepideva edendamise eest

 

2016                                                                                                                                                                                                     

MTÜ ELLAMAA LOODUSSELTS - kogukonna ürituste organiseerimise ja loodushariduse edendamise eest

URMAS TAAL - panuse eest Turba aleviku heakorda

FRANK ARON RAGILO - noortepreemia väljapaistvate saavutuste eest jalgrattaspordis, mis on eeskujuks nii noortele kui täiskasvanutele

LII REI - Lehetu külakeskuse ürituste eestvedamise ja külaelu elavdamise eest

 

2015                                                                                                                                                                                                     

EVI VENDLA - pikaaegse kultuuri- ja seltsielu edendamise eest Nissi vallas

 

2014                                                                                                                                                                                                     

VALLO SASSI - suurepäraste sportlike saavutuste eest Eesti 2013. aasta parimale autosportlasele 4x4 off-road sõidus

 

2013                                                                                                                                                                                                     

NISSI NAISSELTS - valla seltsielu ja kogukonnatunde edendamise, noorte ja vanade moraalse ja materiaalse toetamise ning tegusate inimeste märkamise ja äramärkimise eest

ATS KIISA - noortepreemia sportlike eluviiside, tahtejõu, sihikindluse ja töökuse propageerimise eest läbi väljapaistva isikliku eeskuju 

ADEELE RASS - noortepreemia järgimist vääriva töökuse, kohusetundlikkuse ning järje- ja eesmärgikindluse eest

 

2012                                                                                                                                                                                                     

EELK NISSI MAARJA KOGUDUS - kohaliku elu edendamise ja kogukonnatunde suurendamise eest

KRISTIN SAAR - noortepreemia heale emakeele ja kirjanduse tundjale ning aktiivse ja tulemusliku osalemise eest huvitegevustes

 

2011                                                                                                                                                                                                     

MERIKE KIISEL - aastatepikkuse panuse eest seltsitegevusse ja kultuuri 

TANEL EHRPAIS - suusaraja arenduse, korrashoiu ja kogukonnale sportimisvõimaluste loomise eest

ANŽELIKA RAAGMETS – noortepreemia aktiivse Lehetu küla külaelu edendamise ja kogukonna liitmise eest

 

2008                                                                                                                                                                                                     

TIIA OJASTE– kauaaegse kohustetundliku   töö eest.

KAIE SAAR- – kontsertsarja „Nissi Suvemuusika" läbiviimise ja Nissi valla kultuurielu edendamise eest.

MARK JOA– tulemuslike saavutuste eest lauatennises ja kabes

TURBA KULTUURIMAJA TANTSURÜHM „SHALALA"– noortepreemia eeskujuliku ja tulemusliku huvitegevuse eest.

 

2007                                                                                                                                                                                                     

PIRET TAMM– aastatepikkuse kohustetundliku ja tulemusliku  töö eest Turba Gümnaasiumis

VIKTOR JUHANSON – hooliva ja inimkeskse suhtluskultuuri kandjale ning ühiskondliku tegevuse eestvedajale

TÕNU SAL-SALLER– Nissi Trollide asutajale, eestvedajale ning tulemusliku tegevuse ja sõprussidemete kandjale

KEITI ROOSIMÄGI– noortepreemia väga hea õppeedukuse ja saavutuste eest huvitegevuses

 

2006                                                                                                                                                                                                     

IVETA JÜRISSON– eriliste ja silmapaistvate saavutuste ning töö eest muusikapedagoogina.

MARJE SUHAROV– külaelu edendamise ja Valgejärve loodusõpperaja ehitamise eest

TANEL EHRPAIS-  Alema suusaraja rajamise jätkusuutlikkuse eest, millel on suur osatähtsus Nissi rahva tervisespordi arendamisel

 

2005                                                                                                                                                                                                     

KSENIJA BALTA– suurepäraste saavutuste eest kergejõustikus.

 

2004                                                                                                                                                                                                     

EVI VALDMEES– aktiivne isetegevuslane, pensionäride ühenduse „Turbasammal" kauaaegne juhataja, Nissi Valla Pensionäride Ühenduse asutajaliige, aktiivne osaleja Harjumaa pensionäride Ühenduse tööks, kohusetundlik ja lugupeetud inimene.

 

2003                                                                                                                                                                                                     

TIIA LAIDINEN– aktiivse osaluse eest Nissi valla kultuurielu edendamisel.

 

2002                                                                                                                                                                                                     

VILLU REINMANN– silmapaistvate saavutuste eest näitemängudes paljude aastate jooksul.

 

2001                                                                                                                                                                                                     

MARINA VÄSTRIK– eriliste ja silmapaistvate saavutuste eest 2001. aasta Eriolümpia  Ülemaailmsetel Taliolümpiamängudel Alaskal.

IVETA JÜRISSON– eriliste ja silmapaistvate saavutuste eest muusikaõpetajana Turba Gümnaasiumis ja mittetulundusühingus Muusikaselts Nissi Trollid.

PILLE ROOMERE– pikaajalise töö eest Riisipere Kammerkoori dirigendi ja mittetulundusühingu Muusikaselts Nissi Trollid laulustuudio õpetajana.

 

2000                                                                                                                                                                                                     

TÕNU SAL-SALLER- Nissi valla noorte seas heatasemelise muusika propageerijana, puhkpillimuusika viljelejana ning MTÜ Muusikaselts Nissi Trollid eestvedaja ja dirigendina.

INGRID-SIGNE BÄRENKLAU- aastatepikkuselt paljude meeldejäävate kultuurisündmuste eestvedajana ning publikumenu saatnud A.Adsoni näidendi „Iluduskuninganna" lavastajana

 

1999                                                                                                                                                                                                     

TURBA GÜMNAASIUMI ÕPETAJATE NAISANSAMBEL(Iveta Jürisson, Ene Juhanson, Merike Palts, Merike Tsupsman) – aastatepikkuse tulemusliku töö eest ning võistulaulmisel saavutatud tulemuste eest.

ANDRES UUTMAA– suurepärase rolli eest lastemuusikalis „Nukitsamees", silmapaistvate saavutuste eest Harju maakonna etlemiskonkurssidel ning väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest koolis.

 

1998                                                                                                                                                                                                     

ESTER LEGONKOV- Nissi Põhikooli õpilaste aktiivse juhendamise ning õpilaste poolt saavutatud sportlike tulemuste eest.

RIISIPERE KAMMERKOOR, DIRIGENT PILLE ROOMERE– tunnustamaks aastate pikkust koostööd ning võttes aluseks koori saavutatud tulemused.

NAISKOOR NELLI, DIRIGENT KAI PUUSEPP-  tunnustamaks aastate pikkust koostööd ja märkimaks koori viimaste aastate arengut.

 

1997                                                                                                                                                                                                     

TURBA KESKKOOLI ÕPETAJATE VOKAALANSAMBEL

Iveta Jürisson, Ene Juhanson, Merike Palts, Merike Tsupsman