Nissi valla eelarvelistest vahenditest ürituste korraldamiseks ühekordse toetuse taotlemise tähtaeg on 15. märts

Ühekordset toetust võib taotleda juriidiline või füüsiline isik, seltsing või kogudus, kui tegevus toimub Nissi vallas või on Nissi vallaga seotud muul viisil ja vastab valla arengukavale.

Toetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus.

Toetuse suurus on kuni 200 eurot. Nõutav on rahaline oma- või kaasfinantseering vähemalt 20% ulatuses.