Teataja kuulutuste ja reklaami hinnakiri

1.1 Reakuulutus:       

1.1.1  eraisikutele  – tasuta

1.1.2  vallavalitsuse hallatavatele asutusele ja valla osalusega äriühingutele  – tasuta

1.1.3  juriidilistele isikutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kelle asukoht äriregistri andmetel on Nissi vald  – tasuta

1.1.4 juriidilistele isikutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele  – 7,00 €

1.2 Moodulreklaam (1 moodul ca 4,5x4,5 cm)

1.2.1 Nissi vallas tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele

Reklaami suurus

Reklaami 1-kordse avaldamise hind (EUR)

1 moodul, 1/48 lk

7,00

2 moodulit, 1/24 lk

13,00

4 moodulit, 1/12 lk

27,00

6 moodulit, 1/8 lk

29,00

12 moodulit, 1/4 lk

33,00

24 moodulit, 1/2 lk

67,00

48 moodulit, 1 lk

102,00

Õnnitlused, kaastundeavaldused

tasuta

 

1.2.2 väljaspool Nissi valda tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele

Reklaami suurus

Reklaami 1-kordse avaldamise hind (EUR)

1 moodul, 1/48 lk

20,00

2 moodulit, 1/24 lk

40,00

4 moodulit, 1/12 lk

80,00

6 moodulit, 1/8 lk

88,00

12 moodulit, 1/4 lk

100,00

24 moodulit, 1/2 lk

200,00

48 moodulit, 1 lk

305,00

Õnnitlused, kaastundeavaldused

tasuta

 

1.2.3 vallavalitsuse hallatavatele asutusele ja valla osalusega äriühingutele – tasuta

 

1.3 Aastase reklaamilepingu soodustus on 50% hinnakirjas sätestatud hinnast.

 

Reklaampindade näidised

e-post: ajaleht@nissi.ee