Riisipere ja Turba alevikus saavad kortermajad tellida tasuta pakendikonteineri

Pakendikonteiner on tasuta ja mugav võimalus vabaneda kodumajapidamises tekkivatest pakenditest, vähendades samas kulutusi olmejäätmete äraveoks. Alates jaanuarist hakkab Tootjavastutusorganisatsioon (TVO) koostöös oma partneritega pakkuma tasuta pakendikonteineri teenust ka Riisipere ja Turba alevike kortermajadele.

Pakendijäätmed moodustavad hinnanguliselt umbes kolmandiku kodumajapidamistes tekkivatest jäätmetest. Jäätmete sortimine vähendab segaolmejäätmete kogust märgatavalt ning vähenevad ka olmejäätmete käitlemise kulud. Seega annab jäätmete sortimine võimaluse kokkuhoiuks. Pakendite eraldi kogumine on keskkonnasõbralik käitumisviis, sest nõnda kogutud pakendijäätmed suunatakse taaskasutusse ja nendest valmistatakse uusi tooteid.

Kuidas pakendikonteinerit tellida?

Pakendikonteinerit on võimalik tellida läbi TVO kodulehe aadressilt http://tvo.ee/korteriuehistule-oma-pakendikonteiner.

Peale tellimuse tegemist ja esmase kontrolli läbimist suunatakse info edasi jäätmekäitlejale, kes saadab kliendile lepingu. Kui lepingu jõuab tagasi jäätmekäitlejale, siis tuuakse kliendile kohale pakendikonteiner ja sorteerimine võib alata.

Konteiner on suuruses 600L ja selle kohale toomise eest küsib jäätmekäitleja ka tasu, milleks on 32,26 eurot. Sama kulu rakendub ka siis, kui soovitakse teenusest loobuda ja palutakse konteiner minema viia.

Pakendikonteineri tühjendamine toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant.

Kui eeldatav kokkukogutav pakendikogus on suurem ja ühest 600L mahutist ei piisa, soovitame koheselt tellida 2 mahutit. Kohaletoomistasu on sellisel juhul soodsam.

Teenusepakkuja konteinerid on lukustatavad ja kaanel laadimisavadega, et vähendada mitteotstarbepärase kasutamise võimalust.

Juhul, kui korteriühistul on olemas oma konteiner, siis paigaldab jäätmekäitleja sinna vastavad kleebised ja mingeid kulusid ei kaasne.

Konteineri õige kasutuse korral on teenus täiesti tasuta. Kui konteiner sisaldab pakendikonteinerisse mittesobivaid jäätmeid (toidujäätmeid, sorteerimata olmejäätmeid jms) , siis on jäätmekäitlejal õigus jätta konteiner tühjendamata ja sellega kaasneb ka tühisõidu arve suuruses 3,84 € ning lisaks tuleb ühistul omade vahenditega valedest jäätmetest vabaneda, tellides kas olmejäätmete tühjenduse või sorteerida valed jäätmed konteinerist välja.

Enne teenuse tellimist soovitame kokku kutsuda majaelanike koosoleku ja informeerida majaelanikke pakendite sorteerimisega seonduvast ning  kuulata ära kõik üleskerkivad küsimused. Soovi korral küsida lisainformatsiooni või kutsuda küsimustele vastama valla keskkonnaspetsialist.

Pakendikonteiner on mõeldud kõiki liiki pakendite kogumiseks. Konteinerise võib panna kartongist, plastist, klaasist  ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jmt.

Pakendikonteineri sorteerimisinfo

 

SOBIB

EI SOBI

Metallpakend

Alumiiniumist ja muust metallist joogipurgid, toidu- ja joogipakendite metallkaaned ning metallkorgid, puhtad konservkarbid ja muud puhtad metallpakendid.

 

Ohtlike ainete pakendid (nt. liimi-, värvi- ja lahustitepakendid) ning aerosoolpakendid (nt. õhuvärskendaja, juukselaki või vahukoore pakendid).

 

 

Plastpakend

Plastist joogipudeli ja kanistrid, puhtad jogurtitopsid ja võikarbid, puhtad õli-, ketšupi- ja majoneesipurgid, puhtad kosmeetika ja hooldustoodete pakendid (nt. šampoonipudelid), puhtad plastkarbid (nt. salatikarbid), puhtad ja tühjad kilekotid ning muud plastkotid (nt. suured suhkrukotid) ning muud puhtad plastpakendid.

 

Kummist tooted, ohtlike ainete pakendid.

 

Klaaspakend

Värvitust ja värvilisest klaasist pudelid ja purgid (sh puhtad siirupi- ja õlipudelid) ning muud puhtad klaaspakendid.

 

Akna- ja lehtklaas, valgustuspirnid ja päevavalguslambid, peegelklaas, ohtlike ainete pakendid (nt lahustite pudelid), klaasist ja keraamikast nõud ja potid.

 

Tetrapakend

Tühjad ja puhtad tetrapakendid (nt piima-, jogurti- ja mahlapakendid) ning muud tühjad ja puhtad tetrapakendid.

 

Määrdunud ja pooleldi täidetud tetrapakendid.

 

 

Teenuse saate endale tellida aadressilt http://tvo.ee/korteriuehistule-oma-pakendikonteiner või helistades Ragn-Sells klienditeenindusse numbril 60 60 439.

Esimesele 10 korteriühistule (esimesed 5 Riisiperes ja 5 Turbas) on konteineri kohaletoomistasu 0 eurot!

Tingimused:

1.Tellimus peab olema aktiveeritud hiljemalt jaanuari kuu jooksul ehk enne  31.01.2017

2.Tellija on korteriühistu.

3. Korteriühistu järgib Nissi valla Jäätmehoolduseeskirja nõudeid.

 

OÜ Tootjavastutusorganisatsioon ja

Nissi Vallavalitsus

Keskkonnaspetsialist Katrin Kask, tel 555 10 740

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas õlireostuse likvideerimist Vilumäe külas

15.01.15

Möödunud, 2014. aasta 31. detsembril lõppes SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud projekt Vilumäe õlireostuse likvideerimine (projekt nr 8445).

Projekti käigus puhastati  Vilumäe külas õliga reostunud kraav. Kraavist eemaldati 11,5 tonni õlisegust pinnast, mille tulemusena likvideeriti oht  reostuse levikuks Munalaskme ojasse.

Reostuse likvideerimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Tööde maksumus oli 4560.00 eurot, millest, Keskkonninvesteeringute Keskuse toetus oli 4104.00 eurot ning Nissi valla osalus 456.00 eurot

Tööd teostas AS EcoPro