Järveotsa järv

Järveotsa järv paikneb Selgküla vallseljaku idaküljel männimetsas, kuulub koos lähedal asuvate Valge- ja Mustjärvega Turvaste järvede rühma.

Järveotsa järv jääb Valgejärve maastikukaitseala laiendusena loodud metsakaitsealade võrgustiku piirkonda.

Põhja-lõuna suunas pikliku järve pindala on 16,9 ha, suurim sügavus 6,3 m. Põhiliselt umbjärv, suurvee ajal on kraavi kaudu väljavool Kloostri jõkke. Esineb kalda- ja põhjaallikaid.

Maastiku kaunistajana, kalaspordiks sobiva veekoguna, ujumus- ja puhkekohana on Järveotsa järv suure tähtsusega.