Jäätmemajandus

Jäätmekäitlust, sealhulgas korraldatud jäätmevedu, reguleerib Nissi vallas Nissi valla jäätmehoolduseeskiri

Jäätmekäitluse üldised eesmärgid, arengusuunad ja meetmed nende elluviimiseks aastatel 2015 kuni 2020  määratleb  Lääne-Harjumaa jäätmekava

 

Nissi vallas algas uus korraldatud jäätmeveo periood  02. novembrist 2016.a

Vaata, mida tähendab korraldatud jäätmevedu

Nissi vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud järgmised kodumajapidamistes, ettevõtetes ning asutustes tekkivad jäätmeliigid:

1) Segaolmejäätmed

2) Vanapaber- ja papp

3) Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

__________________________________________________________________________

Jäätmeid veab ja klienditeenindust pakub Harjumaa Ühisteenuste Keskuse nimel Radix Hooldus OÜ.

KLIENDITEENINDUS (jäätmete äravedu, veograafikud, lepingud, konteinerite rent):

Artelli 15, Tallinn

Avatud E, T, K, N, R  9:00-17:00

Telefon:  6 400 897

e-post: harjukeskus@radixhooldus.ee

Jäätmeveo tüüptingimused

Jäätmeveo hinnakiri

__________________________________________________________________________

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete äravedu korraldab:

MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus (HÜK)

Sirge 2, Tallinn

Telefon: 6 150 366
e-post: info@harjukeskus.ee
Skype: harjukeskus

http://harjuyk.kovtp.ee/

__________________________________________________________________________

Jäätmealast infot annab (jäätmealane nõustamine, korraldatud jäätmeveo erisuste ja vabastuste menetlemine, järelevalve jms):

Nissi valla keskkonnaspetsialist Katrin Kask

Telefon:  608 7276, 555 10 740

e-post: katrin.kask@nissi.ee

Vastuvõtuajad:

Nissi tee 53c, Riisipere alevik, Harjumaa

Teisipäeviti 14.00-18.00

Neljapäeviti 9.00 - 13.00

 

Korraldatud jäätmeveost on võimalik kohalikult omavalitsuselt taotleda vabastust, juhul kui kinnistut ei kasutata. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vormi leiad siit

 

Avalikud, kõigile vallaelanikele kasutamiseks mõeldud,  liigiti kogutud jäätmete äraandmise kohad, leiad jäätmekaardilt

Mittevajalikke, kuid kasutuskõlblikke asju ja riideid, ei ole mõistlik ära visata vaid anda need tasuta või raha eest üle uuele omanikule. Tänapäeval leiab interneti abil selleks erinevaid võimalusi. Oleme mõningad nendest siinkohal kirja pannud, vaata siit 

Kõik märkused, ettepanekud ja täiendused seoses toodud viidetega on teretulnud.