Hooldaja määramine

Hoolduse seadmist reguleerib Nissi Vallavolikogu 10.06.2010 määrus nr 12 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord".

Nissi Vallavalitsus seab hoolduse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik.

Vallavalitsus otsustab hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kümne tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

 

Hooldajatoetuse määramine

Hooldajatoetuse määramist ja maksmist reguleerib Nissi Vallavolikogu 20.03.2009 määrus nr 4 „Hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord".

Hooldajatoetust makstakse:

·         3–18aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse vanemale või eestkostjale;

·         18aastase ja vanema raske või sügava puudega inimese hooldajale või eestkostjale.

Hooldajatoetuse määrab vallavalitsus sotsiaaltöötaja ettepanekul.

Toetuse suurus:

·         puudega lapse vanemale kuni 100 % puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määrast ühes kalendrikuus, kui lapsel on keskmine või raske puue, ja kuni 200%, kui lapsel on sügav puue;

·         puudega täiskasvanu hooldajale või eestkostjale kuni 100% puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määrast ühes kalendrikuus, kui isikul on raske puue, ja kuni 200%, kui isikul on sügav puue.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr 2017. aastal on 25,57 eurot.