Uudised ja teated

« Tagasi

Nissi Vallavolikogu 12.10.2017 istungil otsustatust

Otsustati maksta erakorralist toetust ühele abiavajavale isikule 800 eurot.

Teisel lugemisel oli Nissi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025 muutmine Vilumäe küla osas.

Otsustati koormata Nissi vallale kuuluv Selgküla tee L1 kinnistu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.

Otsustati müüa Nissi vallale Riisipere alevikus kuuluv Kadaka tee L2 maaüksus OÜ-le Mõisama PM 4000 euro eest.