Uudised ja teated

« Tagasi

Nissi Vallavolikogu 09.05.2017 istungil otsustatust

Kinnitati Nissi Vallavalitsuse liikmeteks Riina Haljasoks, Natali Käsk, Raigo Piilberg, Raivo Tammert.

Suurendati revisjonikomisjoni kahe liikme võrra. Revisjonikomisjoni koosseis alates 09.05.2017 on esimees Anne Kuusk, liikmed: Mihhail Jallajas, Peedo Kessel, Jaanus Teder, Jaak Vackermann.

Kiideti heaks "Nissi valla digipöörde tegevusplaan perioodiks 2017-2019" ja volitati vallavanemat tegevusplaani Digipeegli keskkonnas kinnitama.

Esimesel lugemisel oli „Planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine vallavalitsusele ning ehitusmääruse kehtetuks tunnistamine".

Määrati Nissi valla aastapreemia MTÜ-le Lehetu Külaselts.