Nissi Vallavalitsus pakub tööd sotsiaaltöö spetsialistile (ajutiselt äraoleva töötaja asendamine)

  Tööülesanded:

•täisealistele sotsiaalteenuste ja -toetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine

•eestkostja ülesannete täitmine

  Nõuded kandidaadile:

•kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltöö erialal

•pingetaluvus

•väga hea suhtlemisoskus

•B-kategooria sõiduki juhtimise õigus

  Palk: 890 eurot 

  Tööle asumise aeg: 01.08.2017 

  Kontaktisiku nimi: Riina Haljasoks 

  Kontaktisiku e-posti aadress: riina.haljasoks@nissi.ee 

 

Kandideerijal palume esitada:

•allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise

•elulookirjeldus

•haridust tõendava dokumendi koopia

•isikut tõendava dokumendi koopia

 

Dokumendid palume saata e-posti aadressile nissi@nissi.ee või tuua vallakantseleisse (Nissi tee 53c, Riisipere).

 

* Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.