Elukoha registreerimine

Rahvastikuregistri seaduse kohaselt peab isik hoolitsema enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris. Kui isik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab isik uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks.

Elukoha registreerimiseks on neli võimalust:

 

  • - saata elukohateade e-postiga: selleks täitke vorm Elukohateade (ekraanil täidetav) ja digiallkirjastage (kui täisealisi esitajaid on mitu, siis digiallkirja peavad andma kõik), saatke digiallkirjastatud elukohateade e-posti aadressile nissi@nissi.ee.
  • - saata elukohateade postiga: täitke vorm Elukohateade (ekraanil täidetav) ning saatke postiga Nissi Vallavalitsusele aadressil Nissi tee 53c, Riisipere, 76202 Harju maakond. Elukohateate esitamisel posti teel tuleb lisada koopia elukohateate esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ja koopia esindusõigust tõendavast dokumendist, kui elukohateade esitatakse oma alaealise lapse või eestkostetava eest ning rahvastikuregistris puuduvad alaealise lapse isikuandmetena andmed tema vanemate kohta või eestkostetava isikuandmetena andmed eestkoste kohta.
  • - täita elukohateade vallakantseleis.

 

Õigusaktid: