Ellamaa Elektrijaama hoone

Elektrijaama hoone on ehitatud arhitekt Vladovski projekti järgi. Ehitustöid alustati 1922. aasta septembri lõpul ja juba 1923. aasta mais andis jaam energiat turbatööstuse masinate käivitamiseks. Jaama katlaid köeti kohaliku kütteturbaga. 1. novembril 1923 lülitati pinge alla Haapsalu, 2. jaanuaril 1924 Tallinna liin. Elektrijaama võimsus kasvas esialgselt140 kw-lt 1940.aastaks 8500 kw-ni.

Sõjajärgsel perioodil (1944-1950) oli Ellamaa elektrijaamal oluline osa Eesti varustamisel elektrienergiaga. Jaam lõpetas oma töö 1. maist 1966.a.

Käesoleval ajal on endises elektrijaama hoones katlamaja, mis varustab Turba alevikku soojusenergiaga. Alates 15. augustist 2001 on Ellamaa elektrijaam kultuuriministri määrusega tunnistatud arhitektuurimälestiseks.