Ehitamine ja kaevetööd

Kui kaevetöid teostatakse ehituse käigus (ehitusloa alusel), ei ole eraldi kaevetööde luba vaja taotleda.

Väljaspool ehitustöid teostatavate kaevetööde teostamiseks tuleb taotleda kaevetööde luba.

Kaevetööde eeskiri ja blanketid >>

Vallavalitsusele on e-vorme võimalik saata  Riigiportaalist (vajalik on sisselogimine ja digitaalallkirjastamine)

Vaata ka juhendit

 

Ehitisregistri leheküljel avaldatud blanketid:

 • Ehitusteatis
 • Ehitusteatise lisa 1 – eluruumide andmed
 • Ehitusteatise lisa 2 – mitteeluruumide andmed
 • Ehitusloa taotlus
 • Ehitusloa taotluse lisa 1 – eluruumide andmed
 • Ehitusloa taotluse lisa 2 – mitteeluruumide andmed
 • Ehitamise alustamise teatis
 • Kasutusteatis
 • Kasutusteatise lisa 1– eluruumide andmed
 • Kasutusteatise lisa 2 – mitteeluruumide andmed
 • Kasutusloa taotlus
 • Kasutusloa taotluse lisa 1 – eluruumide andmed
 • Kasutusloa taotluse lisa 2 – mitteeluruumide andmed
 • Ehitise täieliku lammutamise teatis
 • Andmete esitamise teatis
 • Andmete esitamise teatise lisa 1 - eluruumide andmed
 • Andmete esitamise teatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 • Projekteerimistingimuste taotlus
 • Projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu olemasolul
 • Projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Elion Ettevõtted AS infomaterjal liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemiseks