Nissi Vallavalitsuse e-teenused Riigiportaalis

Alates 20. veebruarist 2012 saab Nissi Vallavalitsusele taotlusi ning päringuid  esitada ka Riigiportaali (www.eesti.ee) kaudu.

 

Riigiportaali „Ametlikud vormid" blokis „E-vormide saatmine" lingile vajutades ilmub paremale vormide valikukast, milles on võimalik valida kõigi süsteemis olevate vormide seast nii vormi saatja kui ka vormi kategooria järgi. Vormi otsimiseks nime järgi tuleb sisestada soovitud nimi „Nimetus" lahtrisse ning vajutada noolele.

 

Vormi täitmiseks vajutage vormi pealkirjale. Brauseriaknasse ilmub vorm ning saate seda kohe täitma hakata. Kui vorm on täidetud, vajutage vormi all olevale nupule „Saada".

 

Portaalis on kõik e-teenused (ametlikud vormid jne) koos kirjeldustega jagatud teemade järgi „Teenuste" rubriigis. Üks variant on leida „Kontaktides" see asutus, mis tegeleb otsitud teenusega. Asutuse kontaktandmete all on loetletud kõik asutusega seotud teenused.

 

Nissi Vallavalitsuse ametlikud vormid:

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Katastriüksuse jagamise taotlus

Korraldatud jäätmeveost loobumise taotlus

Hooldaja määramise taotlus

Hooldekodusse paigutamise avaldus

Sotsiaaltoetuse avaldus

Hooldajatoetuse taotlus

Raieloa taotlus

Teabenõue