Ametnikud

 

Kaugküte

Veemajandus

Teed ja tänavad

Ehitusspetsialist

Kalju Kallaste

kalju.kallaste@nissi.ee

 

608 7209
 

Jäätmed

Puude raie

Avalik kord ja heakord

Keskkonnaspetsialist

Katrin Kask

katrin.kask@nissi.ee

 

6087 276

5551 0740