Ametlikud teated

Nissi Vallavolikogu istung toimub 24. augustil 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas. P ä e v a k o r d : 1.      Nissi Vallavalitsuse teenistujate sotsiaalsed garantiid seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisega 2.     ...

Nissi Vallavolikogu 24.08.2017 istungi päevakord

Nissi Vallavolikogu istung toimub 24. augustil 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas. P ä e v a k o r d : 1.      Nissi Vallavalitsuse teenistujate...

  Nissi Valla Kultuurikeskus ühendab kultuuriüritusi korraldavaid asutusi,  mittetulundusühinguid ja üksikisikuid ning korraldab kultuurielu kahes kultuurimajas - Riisiperes ja Turbas. Otsime oma tegusasse ja rõõmsameelsesse kollektiivi   ...

Nissi Valla Kultuurikeskus pakub tööd kultuurikorraldajale

  Nissi Valla Kultuurikeskus ühendab kultuuriüritusi korraldavaid asutusi,  mittetulundusühinguid ja üksikisikuid ning korraldab kultuurielu kahes kultuurimajas - Riisiperes...

Riisipere Lasteaed kutsub esitama pakkumusi piirdeaia renoveerimiseks Objekti aadress: Mets 7, Riisipere alevik, Nissi vald, Harju maakond Hanke eesmärgiks on lasteaia piirdeaia ehitamine. Tehniline kirjeldus: Lipid - 22x150(120) kuusk, saematerjalina kõrgus 1450,...

Riisipere Lasteaed kutsub esitama pakkumusi piirdeaia renoveerimiseks

Riisipere Lasteaed kutsub esitama pakkumusi piirdeaia renoveerimiseks Objekti aadress: Mets 7, Riisipere alevik, Nissi vald, Harju maakond Hanke eesmärgiks on lasteaia piirdeaia...

Nissi Vallavalitsuse 14.07.2017 korraldusega  nr 176 otsustati algatada Nissi vallas Riisipere allevikus Nissi tee 36a detailplaneering. Planeeritava ala asukoht ja suurus – Nissi tee 36a kinnistu (katastritunnus 51802:003:0667), pindala 3303 m 2 . Detailplaneeringu eesmärk...

Nissi tee 36a detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

Nissi Vallavalitsuse 14.07.2017 korraldusega  nr 176 otsustati algatada Nissi vallas Riisipere allevikus Nissi tee 36a detailplaneering. Planeeritava ala asukoht ja suurus – Nissi...

humanitaarvaldkonna juht Riina Haljasoks 03.07-31.07.2017     ehitusspetsialist Kalju Kallaste 19.06-18.07.2017   21.08-27.08.2017 ...

Ametnike puhkused 2017. aasta suvekuudel

humanitaarvaldkonna juht Riina Haljasoks 03.07-31.07.2017     ehitusspetsialist Kalju Kallaste ...

3. kuni 31. juulini 2017. a. Oleme puhkusel. Kohtume taas 1. augustil!

Riisipere Raamatukogu on suletud

3. kuni 31. juulini 2017. a. Oleme puhkusel. Kohtume taas 1. augustil!

Nissi Vallavalitsus teatab Mustu tootmisala laienduse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamisest. Planeeringuala ligikaudne pindala on 20 ha ja hõlmab osaliselt Mustu külas asuvaid katastriüksusi: Liiva (51802:003:0456), Vahtrakõrve (51802:003:0332),...

Mustu tootmisala laienduse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Nissi Vallavalitsus teatab Mustu tootmisala laienduse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamisest. Planeeringuala ligikaudne pindala on 20 ha ja hõlmab...

Nissi Vallavolikogu istung toimub 29. juunil 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas. P ä e v a k o r d : 1.      Vallavara võõrandamine 2.      2017/2018. õppeaasta koolivaheajad Nissi Põhikoolis

Nissi Vallavolikogu 29.06.2017 istungi päevakord

Nissi Vallavolikogu istung toimub 29. juunil 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas. P ä e v a k o r d : 1.      Vallavara võõrandamine ...