Ametlikud teated

Nissi Vallavalitsuse 14.07.2017 korraldusega  nr 176 otsustati algatada Nissi vallas Riisipere allevikus Nissi tee 36a detailplaneering. Planeeritava ala asukoht ja suurus – Nissi tee 36a kinnistu (katastritunnus 51802:003:0667), pindala 3303 m 2 . Detailplaneeringu eesmärk...

Nissi tee 36a detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

Nissi Vallavalitsuse 14.07.2017 korraldusega  nr 176 otsustati algatada Nissi vallas Riisipere allevikus Nissi tee 36a detailplaneering. Planeeritava ala asukoht ja suurus – Nissi...

humanitaarvaldkonna juht Riina Haljasoks 03.07-31.07.2017     ehitusspetsialist Kalju Kallaste 19.06-18.07.2017   21.08-27.08.2017 ...

Ametnike puhkused 2017. aasta suvekuudel

humanitaarvaldkonna juht Riina Haljasoks 03.07-31.07.2017     ehitusspetsialist Kalju Kallaste ...

3. kuni 31. juulini 2017. a. Oleme puhkusel. Kohtume taas 1. augustil!

Riisipere Raamatukogu on suletud

3. kuni 31. juulini 2017. a. Oleme puhkusel. Kohtume taas 1. augustil!

Nissi Vallavalitsus teatab Mustu tootmisala laienduse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamisest. Planeeringuala ligikaudne pindala on 20 ha ja hõlmab osaliselt Mustu külas asuvaid katastriüksusi: Liiva (51802:003:0456), Vahtrakõrve (51802:003:0332),...

Mustu tootmisala laienduse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Nissi Vallavalitsus teatab Mustu tootmisala laienduse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamisest. Planeeringuala ligikaudne pindala on 20 ha ja hõlmab...

  Tööülesanded: •täisealistele sotsiaalteenuste ja -toetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine •eestkostja ülesannete täitmine   Nõuded kandidaadile: •kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltöö erialal •pingetaluvus •väga hea suhtlemisoskus ...

Nissi Vallavalitsus pakub tööd sotsiaaltöö spetsialistile (ajutiselt äraoleva töötaja asendamine)

  Tööülesanded: •täisealistele sotsiaalteenuste ja -toetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine •eestkostja ülesannete täitmine   Nõuded kandidaadile: ...

Nissi Vallavolikogu istung toimub 29. juunil 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas. P ä e v a k o r d : 1.      Vallavara võõrandamine 2.      2017/2018. õppeaasta koolivaheajad Nissi Põhikoolis

Nissi Vallavolikogu 29.06.2017 istungi päevakord

Nissi Vallavolikogu istung toimub 29. juunil 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas. P ä e v a k o r d : 1.      Vallavara võõrandamine ...