Ametlikud teated

Objekti aadress: Metsa 7 Riisipere alevik, Nissi vald, Harju Maakond Töö sisu: Riisipere Lasteaia hoone pikivälisseinte ja põikseinte vaheliste pragude suurenemise vältimiseks tuleb hoonele paigaldada terastõmbid, mis takistavad välisseinte eemaldumist. ...

Riisipere Lasteaed kutsub esitama pakkumusi hoonele terastõmbide paigaldamiseks, mis takistavad välisseinte eemaldumist

Objekti aadress: Metsa 7 Riisipere alevik, Nissi vald, Harju Maakond Töö sisu: Riisipere Lasteaia hoone pikivälisseinte ja põikseinte vaheliste pragude suurenemise vältimiseks tuleb...

Nissi Vallavolikogu istung toimub 27. aprillil 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas.   P ä e v a k o r d : 1. Vallavanem Peedo Kesselile umbusalduse avaldamise küsimus 1.1 Vallavanemale umbusalduse avaldamise korral hüvituse maksmine 1.2...

Nissi Vallavolikogu 27.04.2017 istungi päevakord

Nissi Vallavolikogu istung toimub 27. aprillil 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas.   P ä e v a k o r d : 1. Vallavanem Peedo Kesselile umbusalduse avaldamise...

Kandidaadile esitatavad nõuded: ·         magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid ·         vastutustunne, korrektsus, täpsus ...

Nissi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Turba Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Kandidaadile esitatavad nõuded: ·         magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid ...