Ametlikud teated

humanitaarvaldkonna juht Riina Haljasoks 03.07-31.07.2017     ehitusspetsialist Kalju Kallaste 19.06-18.07.2017   21.08-27.08.2017 ...

Ametnike puhkused 2017. aasta suvekuudel

humanitaarvaldkonna juht Riina Haljasoks 03.07-31.07.2017     ehitusspetsialist Kalju Kallaste ...

Nissi Vallavalitsus teatab Mustu tootmisala laienduse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamisest. Planeeringuala ligikaudne pindala on 20 ha ja hõlmab osaliselt Mustu külas asuvaid katastriüksusi: Liiva (51802:003:0456), Vahtrakõrve (51802:003:0332),...

Mustu tootmisala laienduse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Nissi Vallavalitsus teatab Mustu tootmisala laienduse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamisest. Planeeringuala ligikaudne pindala on 20 ha ja hõlmab...

  Tööülesanded: •täisealistele sotsiaalteenuste ja -toetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine •eestkostja ülesannete täitmine   Nõuded kandidaadile: •kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltöö erialal •pingetaluvus •väga hea suhtlemisoskus ...

Nissi Vallavalitsus pakub tööd sotsiaaltöö spetsialistile (ajutiselt äraoleva töötaja asendamine)

  Tööülesanded: •täisealistele sotsiaalteenuste ja -toetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine •eestkostja ülesannete täitmine   Nõuded kandidaadile: ...

Nissi Vallavolikogu istung toimub 29. juunil 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas. P ä e v a k o r d : 1.      Vallavara võõrandamine 2.      2017/2018. õppeaasta koolivaheajad Nissi Põhikoolis

Nissi Vallavolikogu 29.06.2017 istungi päevakord

Nissi Vallavolikogu istung toimub 29. juunil 2017. a algusega kell 17.00 vallamajas. P ä e v a k o r d : 1.      Vallavara võõrandamine ...